Recent Submissions

 • Veus onomatopèiques (00:38:28) 

  1995
  Class/Exercice
  Performing arts ; Voice
 • Coriolà? (00:48:37) 

  1999
  Performance
  Text theater ; Interpretation
  Taller de 3r especialitat de teatre de text, curs 1998-1999, de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès).
 • Literatura (01:03:39) 

  1998-02-19
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller de 4t curs d'Interpretació (opció text), curs 1997-1998, de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès), dir. Jordi Mesalles.
 • Al Canigó ja no hi ha àguiles : Tercer Acte (00:04:14) 

  1997
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller de 4t de text, de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (Centre del Vallès), curs 1996-1997
 • Al Canigó ja no hi ha àguiles : Segon Acte (00:39:52) 

  1997
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller de 4t de text, de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (Centre del Vallès), curs 1996-1997
 • Al Canigó ja no hi ha àguiles : Primer Acte (00:42:20) 

  1997
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller de 4t de text, de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (Centre del Vallès), curs 1996-1997
 • Festa a la lluna de València (01:46:06) 

  1999-02-XX
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller de 4rt curs d'interpretació (opció teatre te text), curs 1998-1999, de l'Institut del Teatre (Centre de Vallès), dir. Joan Anguera
 • Croades (01:14:19) 

  1999-05-26
  Performance
  Theater
  Tallers de Iniciació cursos 1999 i 2000 de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès). Croades el 26 de maig de 1999 al Teatre alegria; Escenes... el 24 de maig de 2000 al Teatre alegria.
 • Maria Estuard (01:11:05) 

  1998
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller de 3r especialitat de teatre de text, curs 1998-1999, de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès).
 • Frank V (01:22:50) 

  1998-05-XX
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller d'iniciació curs 1997-1998, de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès), professor: Fausto Carrillo
 • I Puck...? (00:51:34) 

  1999-02-XX
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller de 3r especialitat de teatre de text, curs 1998-1999, de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès).
 • Pel davant i pel darrera (01:07:40) 

  1999-02-XX
  Performance
  Text theater ; Interpretation
  Taller de 3r especialitat de teatre de text, curs 1998-1999, de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès).
 • Sara i Simon (01:55:56) 

  1999
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller de 3r curs d'interpretació (opció text), curs 1998-1999, de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès), dirigit per Frederic Roda.
 • Bal-Trap (01:33:45) 

  1998-02-XX
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller de 4t de text, de l'Escola Superior d'Art Dramàtic, curs 1997-1998.
 • Antígona (01:25:38) 

  1996-11-XX
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller de 3r curs d'interpretació (opció text), curs 1996-1997, de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès), dir. Feliu Formosa.
 • Maria Rosa (01:31:00) 

  1997-06-0X
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller de 3r especialitat de teatre de text, curs 1996-1997, de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès)
 • L'Impostor, o, Molière imaginari (01:34:48) 

  1996-06-06
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller de 4t curs d'interpretació curs 1995-1996 de l'Escola Superior d'Art Dramàtic, de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès), dirigit per Frederic Roda.
 • Tocades per Molière (00:52:09) 

  1996
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Taller de 4t de text, de l'Escola Superior d'Art Dramàtic, (Centre del Vallès), curs 1995-1996.
 • Terror i misèria del Tercer Reich (01:30:21) 

  1997-05-22
  Performance
  Interpretation ; Theater
  Taller de 4rt d'Interpretació de l'Institut del Teatre interpretat a Barcelona i a Terrassa. Curs 1996/97. Dirigit per Jean Marie Broucaret
 • Els peixos de colors o Mon pare aquell heroi 

  1996
  Performance
  Interpretation ; Text theater
  Tallers de 3r especialitat de teatre de text, curs 1996-1997, desembre de 1996 a l'Institut del Teatre (Centre del Vallès)

View more