Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Orfeu 3.0 (00:11:24) 

  2007
  Performance
  Scenery and other techniques
  Taller de tècnics, curs 2007, Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle de l'Institut del Teatre, tutoritzat per Jose Muñoz Llergo.
 • Skyline (00:54:55) 

  2006
  Performance
  Interpretation
  Taller de 3r curs d'interpretació (opció teatre de gest), curs 2005-2006, de l'Institut del Teatre (Centre de Vallès)
 • Data de caducitat (00:51:14) 

  2006-02-14
  Performance
  Interpretation
  Taller de 3r curs d'interpretació (opció teatre de gest), curs 2005-2006, de l'Institut del Teatre (Centre de Vallès), dirigit per Paulo Duarte.
 • Necessito que em diguin igualment (00:39:17) 

  2006-11-30
  Performance
  Interpretation
  Taller de 3r curs d'interpretació (opció teatre de gest), curs 2005-2006, de l'Institut del Teatre (Centre de Vallès).
 • Peça canviant per a un espai insolit (00:30:14) 

  2007-02-06
  Performance
  Scenery and other techniques
  Taller de 1r curs de l'ESTAE, curs 2006-2007, de l'Institut del Teatre i la Companyia Roberto G. Alonso.
 • Sara perche ti amo! (00:55:38) 

  2023-01-26
  Performance
  Commedia dell'arte
  Espectacle resultat de l'assignatura "Pràctica actoral 2" de 2n curs de l'especialitat d'intepretació de l'ESAD, amb la professora Gemma Beltran.
 • Sara perche ti amo! (00:56:03) 

  2023-01-26
  Performance
  Commedia dell'arte
  Espectacle resultat de l'assignatura "Pràctica actoral 2" de 2n curs de l'especialitat d'intepretació de l'ESAD, amb la professora Gemma Beltran.
 • Taller de rock (01:38:44) 

  2004-01-XX
  Performance
  Music ; Scenery and other techniques
  Taller de tècnics, curs 2003-2004, Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle de l'Institut del Teatre
 • La Disputa (01:07:18) 

  2006-06-0X
  Performance
  Interpretation
  Factoria I.T. nous creadors de teatre i dansa. Taller d'interpretació, del curs 2005/2006, de l'Institut del Teatre, dirigit per Konrad Zschiedrich.
 • Vendetta (01:11:25) 

  2006-06-19
  Performance
  Commedia dell'arte
  Taller de la Commedia dell'Arte dirigit per Raquel Capdet, del curs 2005-2006, de l'Institut del Teatre
 • Taller d'òpera : fragments de les òperes de W.A. Mozart (00:40:17) 

  2006-05-17
  Performance
  Opera
  Taller d'òpera pels alumnes de l'Escola Municipal de Música de Terrasa.
 • Taller d'òpera : fragments (00:48:03) 

  2005-05-1X
  Act
  Opera
  Taller d'òpera, curs 2004-2005, de l'Institut del Teatre, dirigit per Jordi Vilà.
 • Taller d'òpera (01:36:10) 

  2000-06-XX
  Performance
  Opera
  Taller d'òpera, curs 1999-2000, de l'Institut del Teatre, tutoritzat per Francesc Nel·lo.
 • Pràctica escènica 2022 (01:37:16) 

  2022-12-01
  Performance
  Dansa
  L'alumnat de 3r a 6è curs de dansa espanyola, clàssica i contemporània ofereix unes funcions obertes al públic amb diverses coreografies.
 • La ronda (01:57:20) 

  2007-12-13
  Performance
  Interpretation ; Gesture theater
  Factoria IT nous creadors de teatre i dansa, taller de 4t d'ESAD (opció teatre gest) i 2n d'ESTAE, del curs 2007-2008, realitzat al Centre del Vallès (Terrassa)
 • Bloody Mary Rose (00:43:46) 

  2007-11-21
  Performance
  Interpretation ; Gesture theater
  Taller de 3r d'Interpretació, especialitat (teatre de gest), curs 2007-2008, de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès), tutoritzat per Carles Salas.
 • Yerma: Llena de amor (00:49:48) 

  2007-11-21
  Performance
  Interpretation ; Gesture theater
  Taller de 3r d'Interpretació, especialitat (teatre de gest), curs 2007-2008, de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès), tutoritzat per Moreno Bernardi.
 • Nosotros y vosotros (00:48:43) 

  2008-02-19
  Performance
  Interpretation
  Taller de 3r de l'ESAD i 2n de l'ESTAE, del curs 2007-2008, de l'Institut del Teatre (Centre del Vallès), dirigit per Núria Legarda.
 • Dràcula moobing : espectacle de creació (01:11:57) 

  2008-05-29
  Performance
  Interpretation
  Taller de 3r d'interpretació, opció Gest de l'ESAD i 1r d'ESTAE del Centre del Vallès, del curs 2007/2008, dirigit per Jordi Basora.
 • Les escorxadores (02:12:39) 

  2007-03-29
  Performance
  Interpretation
  Factoria I.T. nous creadors de teatre i dansa, taller de 4t de l'ESAD, de l'Institut del Teatre.

View more